220v Dc Motor

400W Dc Brush Motor 220V 83ZYT001/83ZYT002/83ZYT007 0618 150 Mini Lathe Motor
US $88.22
400W Dc Brush Motor 220V 83ZYT001/83ZYT002/83ZYT007 0618 150 Mini Lathe Motor
US $93.54